Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Πυραμίδα...Και ο χρόνος, παιχνίδι στα χέρια των αιώνων.
Ώσπου να τελειώσουμε θα μας ακολουθεί,
και όταν ξαναγεννηθούμε
θα περιμένει
ίδιος...