Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Τροφή ...Δίψασα όπως εκείνος ο βασιλικός
που τον μάραιναν οι μέρες.
Άπονες μέρες!
Σταθείτε λίγο ακίνητες.
Ίσως έτσι δώσετε ζωή σε στιγμές
και χώμα για να βλαστήσουν
συναισθήματα...